Aitasime Eesti Energial kaasata EL toetust Liivi lahe tuulepargi eeluuringuteks

Aitasime Eesti Energial kaasata EL toetust Liivi lahe tuulepargi eeluuringuteks

Meie klient Eesti Energia on rahvusvaheline energiaettevõte, mis kuulub Eesti riigile ja tegutseb Baltikumi, Soome, Rootsi ja Poola elektri- ja gaasimüügi turgudel ning rahvusvahelisel vedelkütuste turul. Eesti Energia arendab Liivi lahte meretuuleparki, mille toodang kataks poole Eesti elektrivajadusest. Eeltööde sujumisel saaks park tööd elustada juba 2028. aastal.

Tegime Liivi meretuulepargi projektis Eesti Energiaga koostööd ning koostasime eduka taotluse Euroopa Komisjoni „Preparatory studies cross border RES projects“ taotlusvooru, mille eesmärk on edendada liikmesriikide piiriüleseid taastuvenergia projekte. Meie abiga koostatud taotluse toel alustab Eesti Energia Liivi lahe tuulepargi jaoks vajalike eeluuringutega.

Loe rohkem Eesti Energia kodulehelt: SIIN ning täistekst all.

Liivi meretuulepark aitab tagada varustuskindluse ja taskukohase elektrihinna

19.08.2022

Liivi meretuulepark toodab valmides poole Eesti elektritarbimisest ja aitab sellega olulisel määral kaasa energiajulgeolekule, elektrihinna vähenemisele ja riiklike taastuvenergia eesmärkide saavutamisele. Juulis sõlmis Eesti Energia lepingu Liivi meretuulepargi tehniliste lahenduste analüüsiks. Uuringu valmimist toetab Euroopa Liit.

Eesti Energia juhatuse liige Margus Valsi sõnul vajab kogu Euroopa rohkem taastuvenergiat. „Roheenergia tootmise suurendamine on kriitiline nii keskkonna, tarbijate kui julgeoleku vaates. Liivi lahe meretuulepark mängib olulist rolli Eesti elektrivarustuses ja valitsuse seatud taastuvenergia eesmärkide saavutamisel. Planeerimisfaasi edukal läbimisel saaks Liivi meretuulepark tootmist alustada juba 2028. aastal ning katta poole Eesti elektritarbimisest. See on tõhus ja realistlik viis toota Eestis suures mahus soodsama hinnaga roheelektrit ja kindlustada kogu regiooni energiajulgeolekut,“ sõnas Vals.

Liivi meretuulepargi arendustööd käivad aktiivselt. Kevadel algasid keskkonnamõjude hindamiseks vajalikud uurimistööd, mis kestavad ligi kaks aastat. Juulis sõlmis Eesti Energia lepingu tuulepargi tehnilise kontseptsiooni analüüsiks, mis saab valmis käesoleva aasta lõpuks. Projekti koostamist kaasrahastab Euroopa Liit Euroopa ühendamise rahastu kaudu.

Tehniliste lahenduste analüüsi koostab pikaaegse kogemusega rahvusvaheline inseneritöö ja konsultatsiooniettevõtte BLIX Consultancy. Ettevõte analüüsib erinevate tuuleturbiinide, vundamentide, alajaamade ja vajalike maapealsete rajatiste lahendusi. Väljatöötatud tehnilist lahendust kasutatakse ka keskkonnamõju hindamise sisendina.

Valsi sõnul annab tehniline eskiisprojekt detailsema ülevaate, milline Liivi meretuulepark olema hakkab. „Praeguses faasis ei saa tuulepargi lahendus lõplikult paika, vaid analüüs pakub välja lahendused, mis on tehniliselt teostatavad ja ka keskkonda arvestades võimalikud. See info on oluline nii arendajatele, ametkondadele kui ka partneritele,“ ütles ta.

BLIX Consultancy rajaja ning juht Albert van der Hem sõnas, et ettevõte kasutab Liivi projekti analüüsi teostamisel enam kui 20-aastast meretuule arenduste kogemust. „Me ei tugine ainult viimaste meretuule arenduste praktikale Loode-Euroopas ja Aasias, vaid kasutame ka Eesti, Läti, Leedu, Soome ning Poola klientidega varasemast koostööst saadud kogemusi,“ kõneles ta.

Liivi meretuulepark hakkab paiknema Liivi lahes, ca 11 km kaugusel Kihnu saarest. Pärnu maakonna mereala planeering näeb selle piirkonna ette tuuleenergeetika arendusalana. Pargi plaanitav tootmisvõimsus on 1 gigavatti ja see toodab 4,5 teravatt-tundi elektrit aastas. Lisainfo: https://liivimeretuulepark.ee/.

Sarnased postitused