Eesti Energia kaasas 880 000 eurot Enefiti pürolüüsiõli väärindamiseks keemiatööstuse tooraineks

Eesti Energia kaasas 880 000 eurot Enefiti pürolüüsiõli väärindamiseks keemiatööstuse tooraineks

Eesti Energia on rahvusvaheline energiaettevõte, mis tegutseb Baltimaades, Soome ja Poolas. Eesti Energia kontserni tütarettevõtted pakuvad klientidele energiateenuseid, toodavad energiat ja põlevkivil põhinevat vedelkütust maailmas ainulaadse Enefiti pürolüüsitehnoloogiaga.

Eesti Energia eesmärk on jõuda 2045. aastaks ringmajandusel põhineva keemiatööstuseni. Sel teel asendatakse vedelkütuste tootmine järk-järgult plasti ja teiste tööstusharude jaoks tarvilike ühendite tootmisega. Põlevkivi kõrval võetakse toorainena kasutusele nii plastijäätmed ning vanarehvid. Energiatootmisel asendub põlevkivil põhinev energia järk-järgult taastuvenergiaga.

Üleminek vedelkütuste tootmiselt keemiatoodete tootmisele on Eesti Energia pikaajalise strateegia üks tugisambaid. Sihini jõudmiseks viib ettevõte pidevalt läbi teadus- ja arendustegevusi nii kohalike kui rahvusvaheliste ülikoolide ja ettevõtetega. Üks selliseid oli rakendusuuring eesmärgiga töötada välja protsesside disaini pakett (process design package), mille abil oleks võimalik pürolüüsiõli kergfraktsioonist toota keemiatööstuse toorainet.

Projekt toetab otseselt Eesti Energia eesmärki areneda vedelkütuste tootjast ringmajanduspõhimõtteid järgivaks keemiatööstuse toorainete tootjaks. See tähendab, et toodangut ei kasutata enam nt mootorikütusteks, mis põlemisel eritavad süsinikdioksiidi, vaid järeltöödeldakse keemiatööstuse tooraineks, kus selles sisalduv süsinik jääb tootesse ning võimaldab tekitada suletud ringi. Enefiti keemiatööstuskompleksis valminud vahetootest töödeldakse plastitooraine, sellest omakorda plast ning lõpuks valmistoode. Kui toode (nt pakkimiskile) jõuab elukaare lõppu, saab selle anda toorainena Enefiti pürolüüsitehastesse ja ring algab uuesti.

Ülalkirjeldatud kirjeldatud projekti rakendusuuringu läbiviimiseks soovis Eesti Energia toetust taotleda rakendusuuringute programmist, mille eesmärgiks on toetada innovaatiliste toodete arendust ja võimaldada kasvatada oma ettevõtte tulu, arendades uusi või senisest oluliselt muudetud tehnoloogiaid, protsesse, tooteid või teenuseid. Tegemist on mõnes mõttes unikaalse toetusmeetmega Eestis, sest siin meetmes võib toetusprotsent olla kuni 80% abikõlblikest kuludest.

Haap Consulting toetas Eesti Energiat projektiplaani ning taotluse ja selle lisade koostamisel. Meie koostöö oli edukas ning EASi ja Kredexi Ühendasutuselt saadi rakendusuuringu läbiviimiseks 880 000-eurone toetus.

Läbiviidava projekti käigus selgitatakse välja pürolüüsiõli kergfraktsiooni väärindamise lahendus, mis arvestab Eesti tooraine ja tehnoloogia spetsiifiliste parameetritega ja võimaldab sellest toota rahvusvahelistele kvaliteedinõuetele vastavaid keemiatööstuse tooraineid.

Kui Sul on huvi rakendusuuringute või teiste Eesti ja ELi toetusmeetmete vastu, siis kirjuta karl@haap.ee

Sarnased postitused