Marleen Pedjasaar

Marleen Pedjasaar

Marleen Pedjasaar on sotsiaalteadlasena kogenud uuringute ja analüüside läbiviija. Osava arutelujuhina aitab ta fookusgruppide või individuaalintervjuude kaudu saada paremini aru, kuidas teie kliendid, sihtgrupp või koostööpartnerid mõtlevad. Marleeni tugevuseks on strateegiline mõtlemine ja kommunikatsioon. Konsultandina aitab ta strateegialoomes ja kommunikatsioonis küsida õigeid küsimusi ning luua tervikut, mis kõnetab kogu meeskonda. 

Võta Marleeniga ühendust aadressil [email protected] või helista 5515011

Karl Haljasmets

Karl Haljasmets

Karl Haljasmets on hariduselt politoloog ning töötanud muuhulgas ka ajakirjanikuna. Karl on varasemalt töötanud Baltikumi suurimas konsultatsiooniettevõttes Civitta, kirjutades äriplaane ja konsulteerides väga erinevaid kliente. Ta omab laia rahvusvahelist kontaktibaasi, kuna on osa oma haridusest omandanud nii USA-s, Saksamaal, Ungaris kui Hispaanias. 

Tänaseks on Karlil 7-aastane kogemus raha kaasamisel teadusuuringute ja tootearendusprojektide alal. Oma tausta tõttu on Karl spetsialiseerunud projektijuhtimisele ning infotehnoloogia ja uute tehnoloogiate väljatöötamisega seotud projektidele. 

Võta Karliga ühendust aadressil [email protected] või helista 51966196

Kristjan Kaldmaa

Kristjan Kaldmaa

Kristjan Kaldmaa on bakalaureusekraadi omandanud Tartu Ülikoolist riigiteaduste erialal ning magistrikraadi 2019. aastal samuti Tartu Ülikoolist rahvusvaheliste suhete ja regiooniuuringute alal. Ta on eelnevalt olnud praktikant Välisministeeriumi ÜRO julgeolekunõukogu kampaania meeskonnas ning samuti veetnud ka vahetusaasta ADA Ülikoolis Aserbaidžaanis. Praegu täiendab Kristjan ennast Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku magistratuuris. 

Kristjan töötab Haapis konsultandina, koostades erinevaid analüüse ning viies ellu uuringuprojekte. 

Võta Krisjtaniga ühendust [email protected]  

Laura Kalda

Laura Kalda lemmikteemaks on ühiskondlik mõju. Selles valdkonnas on Laural ka varasem strateegilise nõustamise kogemus portfellijuhina Heateo Sihtasutusest. Lisaks on Laura töötanud haridusvaldkonna uuringute projektijuhina Statistikaametis ning projektijuhi ja nõunikuna Tartu Ülikoolis. 

Laura on käivitamisfaasis aidanud luua sisu ühiskondlike algatuste inkbaatorile NULA ning Heateo Haridusfondile ja toetanud rahvusvahelise tarkvaratehnika magistriõppe programmi käivitamist Tartu Ülikoolis. Laura on õppinud filosoofiat ja sotsioloogiat.

Võta Lauraga ühendust aadressil [email protected]

Linda Tarto

Linda Tarto on lõpetanud Tartu Ülikooli bakalaureusekraadiga inglise filoloogias ning omandanud magistrikraadi inglise kirjanduse erialal Yorki ülikoolis Suurbritannias. Lisaks on ta vahetustudengina ennast täiendanud USAs ja kogenud tõlkija. 

Haapis on Linda erinevate projektide juures abiks kirjutamisel, tekstide tõlkimisel ja toimetamisel, samuti on Lindal tänu õpingutele tugev uurimis- ja analüüsioskus.

Võta Lindaga ühendust [email protected]

Age Toomla

Age Toomlal on võrdleva poliitika magistrikraad Tartu Ülikoolist. Ta on töötanud nii vabaühendustes kui riigiasutustes ning on kogenud poliitikate, strateegiate ja programmide arendamises kui koostööprojektide juhtimisel. Ta usub, et paremad teadmised on oluliseks eelduseks targemate otsuste tegemisel.

Age töötab Haapis konsultandina ja viib ellu mitmesuguseid uuringuprojekte.

Võta Agega ühendust [email protected]