Laste otsustusõiguse uuring Sotsiaalministeeriumile

Laste otsustusõiguse uuring Sotsiaalministeeriumile

Viisime  Sotsiaalministeeriumi jaoks läbi uuringu, mille eesmärgiks oli koguda infot ja arvamusi, mis vanusest, missuguste omaduste/arengutaseme korral ja milliste terviseküsimuste puhul võiksid lapsed ise oma tervisega seotud otsuseid vastu võtta. 

Uuringus vaatlesime, kas lapse otsustusõigus peaks õiguslikult täpsemalt reguleeritud olema või tuleks kasutada muid lähenemisi. Uuringu üheks eesmärgiks oli algatada arutelu ja jõuda lapse otsustusvõime rakendamisel lahenduseni, mis on lapsele parim.

Haap Consulting tegi uuringu raames järgnevat:

  • tegime ülevaate kirjandusest ja viisime läbi dokumendianalüüsi, et kaardistada hetkeolukord,
  • viisime läbi individuaalintervjuud tervishoiutöötajate ja lastega ning fookusgrupiintervjuud lapsevanematega.

Analüüs keskendus laste otsustusõiguse hindamisel üldistele tervishoiuteenustele, eraldi tähelepanu pöörati vaktsineerimisele, sest see on üks kahest tervishoiuteenusest, kus lastel praegu otsustusõigust ei ole. Uuringu tulemusena sai Sotsiaalministeerium tagasisidet sihtgruppidelt, mille kaudu on võimalik parandada seadusandluses olevaid probleemkohti. Uuringu tulemused on sisendiks Sotsiaalministeeriumi poliitika planeerimise protsessis.

Uuringu tulemustega saab tutvuda Sotsiaalministeeriumi kodulehel.

Haap Consulting viib läbi erinevas mahus kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid uuringuid, et kaardistada sinu ettevõttele või organisatsioonile olulist teemat ja anda soovitusi edasisteks tegevusteks.

Kui soovid abi uuringute läbiviimisel, võta meiega ühendust aadressil info@haap.ee või helista 51966196.

Sarnased postitused