Erasmus+: Euroopa Noored programmi tulemused ja mõju-uuring

Erasmus+: Euroopa Noored programmi tulemused ja mõju-uuring

2021. aasta veebruaris viisime koostöös mõju-uuringute ettevõttega Stories For Impact läbi Erasmus+: Euroopa Noored programmi tulemuste ja mõju-uuringu. Uuringu eesmärgiks oli pakkuda võimalusi programmi arendamiseks ning paremaks rakendamiseks, lisaks toetati rahvusvaheliselt teadmistepõhist noorsoopoliitika arendamist ning loodi parem arusaam noorte valdkonna õpirändest. 

Haap Consulting analüüsis uuringus kolme uuringutsükli kogutud andmeid ning selgitas välja aja jooksul toimunud muutused. Teostatud analüüsi tulemusena sai tellija ülevaate enam kui 3500 osaleja ja projektijuhi tagasisidest, et selle põhjal arendada Erasmus+: Euroopa Noored programmi. Uuringu tulemused on sisendiks, et viia läbi muudatusi, mille toel saaksid Euroopa noored veelgi rohkem võimalusi arenemiseks ning paremat rahvusvahelist kogemust. 

Haap Consulting viib läbi erinevas mahus kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid uuringuid, et kaardistada sinu ettevõttele või organisatsioonile olulist teemat ja anda soovitusi edasisteks tegevusteks.

Kui soovid abi uuringute läbiviimisel, võta meiega ühendust aadressil info@haap.ee või helista 51966196.

Sarnased postitused