Aitasime Speysil taotleda tootearenduse toetust

Aitasime Speysil taotleda tootearenduse toetust

Speys automatiseerib väike- ja keskmise suurusega (VKE) tööstusettevõtete logistika haldamise ja hinnastamise. Speys võimaldab enda poolt välja arendatud liideses teha kiireid hinnapäringuid erinevatele vedajatele, võimaldades päringu tegijal jõuda enda jaoks kõige parema pakkumiseni.

Speysi liideses on tööstusettevõtetel olemas ülevaade kõikidest oma saadetistest ning kus vastavad saadetised eri ajahetkedel paiknevad. 

Speys on edukalt enda toodet CEE regioonis skaleerimas. Ettevõtte tootearenduse jätkamiseks ja kiirendamiseks otsis Speysi meeskond võimalusi rahastuse kaasamiseks riiklikest rahastusmeetmetest. Selle jaoks pöörduti Haap Consultingu poole.

Koos valiti välja taotlemiseks EASi tootearenduse toetus, mille eesmärgiks on julgustada ettevõtjaid investeerima rohkem arendustegevusse, loomaks uusi konkurentsivõimelisi tooteid ja teenuseid. Toetuse abil on võimalik kompenseerida osaliselt tootearendusega seotud kulusid, nagu töötasu ja sisse ostetavad teenused. Taotluse kõige tähtsamateks komponentideks on taotlusvorm, arendusideed kajastav projektiplaan ning majandusnäitajate prognoos.

Haap Consultingu ja Speysi meeskond koostasid koos tootearenduse toetuse jaoks vajalikud materjalid, eesmärgiga välja arendada Speysi liidesele piirkonnas ainulaadne hinnamootori funktsioon.

Mõlema ettevõtte vaheline koostöö oli edukas ning projekt sai positiivse toetusotsuse EASist summas 254 tuhat eurot.

Speysi meeskonnal on põnevad ajad ees ja soovime neile edu enda eesmärkide täitmisel!

Kui soovid abi rahastustaotluste koostamisel, siis võta meiega ühendust aadressil info@haap.ee või helista +372 51 966 196.

Sarnased postitused