Vene keelt kõnelevate erivajadusega inimeste kodukohanduse uuring

Vene keelt kõnelevate erivajadusega inimeste kodukohanduse uuring

Viisime 2023. aastal läbi uuringu nimega „Venekeelsete erivajadustega inimeste osalemine ja kogemus 2014–2020 a ÜKP fondide rakenduskava meetme 2.5 tegevuses “Puudega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine”.

Uuring tõukus probleemist, et erivajadusega inimesed ning iseäranis muukeelne sihtrühm ei pruugi mitmesuguste takistuste tõttu (ebapiisav kommunikatsioon, vähesed digioskused, infomaterjalid pole kohandatud erivajadustega inimestele sobivaks) saada õigeaegset teavet neile vajalikest toetustest. Uuringu eesmärgiks on mõista, milline on olnud venekeelsete erivajadusega inimeste kogemus kodude kohandamise meetme tegevuses 2.5.2 “Puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine” osalemisel (või mitteosalemisel) ja koostada soovitused edaspidi sarnaste meetmete disainimiseks, et parandada sihtrühma osalemisvõimalusi.

Kokkuvõtlikult võib öelda, et meede täitis üldjoontes oma eesmärki ning võimaldas erivajadusega inimestele olulisi kodukohandusi, mis hõlbustasid iseseisvat liikumist, hügieeni- või muid igapäevaseid toiminguid. Meetme tingimuste mõistmisel ja toetuse taotlemisel oli erivajadusega inimestele reeglina abiks mõni pereliige. Palju sõltus ka omavalitsuse poolse spetsialisti vastutulelikkusest ja kaasamõtlemisest. Kui inimest protsessis toetati, võis inimese hinnang taotlusprotsessi mugavusele ja arusaadavusele olla positiivne, kuid intervjuudest võib aimata, et iseseisvalt ei saaks paljud erivajadusega inimesed toetuse taotlemisega siiski hakkama.

Uuringu leidude ja soovitustega on võimalik tutvuda meie poolt koostatud lõppraportis, mis asub SIIN.

Sarnased postitused