Uuring „Pikaajalise hoolduse tulevik“

Uuring „Pikaajalise hoolduse tulevik“

Arenguseire Keskuse tellimusel viis Haap Consulting läbi uuringu nimega „Pikaajalise hoolduse tulevik”, mis oli üks Arenguseire Keskuse 2021. aasta uurimissuundadest. Uuringu eesmärgiks on selgitada välja Eesti pikaajalise hoolduse arenguväljavaated, anda ülevaade olulisematest trendidest ning analüüsida võimalikke muid tegureid, mis hooldust tulevikus võivad mõjutada.

Uuringu lõppraportis andsime ülevaate metoodikast, Euroopa trendidest ja abivajadusest ning hoolduse korraldusest Eestis, riikide analüüsist Hollandi ja Saksamaa näitel ning ekspertintervjuude, fookusgruppide ja küsitluse tulemustest. Analüüsi baasil pakkusime välja erinevad tulevikustsenaariumid pikaajalise hoolduse võimalike suundade kohta. Meie töö keskendus peamiselt eakate pikaajalise hooldusega seotud väljakutsetele, kuid mõningal määral käsitles ka abivajadusega inimeste hoolduse väljakutseid laiemalt.

Loe analüüsi kohta rohkem Arenguseire Keskuse kodulehelt: https://arenguseire.ee/raportid/pikaajalise-hoolduse-tulevik/

Sarnased postitused