Turismisektori tööjõu ja oskuste vajaduse uuring ning poliitikasoovitused

Turismisektori tööjõu ja oskuste vajaduse uuring ning poliitikasoovitused

Turismistrateegia aastateks 2022–2025 järgi on muuhulgas turismisektori peamisteks proovikivideks sektori siseriiklik maine ja tööjõupuudus, hariduse innovatsioon. Lisaks COVID-19 pandeemiast tekkinud kriisist taastumisele peab turismisektori järgnevatel aastatel läbi tegema rohe- ja digipöörde. Võimalik, et need arengud ning muutus töösse suhtumises eeldavad ka uusi või süvendatud oskusi valdkonnas töötavatelt või tööle asuvatelt inimestelt.

Neist väljakutsetest lähtuvalt viis Haap Consulting läbi uuringu, mille eesmärgiks oli selgitada välja järgnev:

  1. milliste oskuste ja pädevuste profiiliga ja kui palju töötajaid vajab turismisektor lühema, kriisist taastumise ja pikema ehk sektori rohe-, digi- ja innovatsioonipöörde järel;
  2. poliitikakujundajate ja sektori praktikute võimalused mõjutada tööturu ning töötajaskonna haridust ja oskusi; vähendada tööjõu voolavust; motiveerida töötajaid, kes suudaksid ellu viia sektori rohe-, digi- ja innovatsioonipöörde.

Uuringus baasilt koostasime soovitused neljas valdkonnas: digi- ja rohepööre, haridus, oskuste vajadus ning paindlik töötamine.

Kui tunned huvi uuringu lõpptulemuste vastu, siis nendega on võimalik täpsemalt tutvuda Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehel: https://www.mkm.ee/turismitoojoud

Sarnased postitused