Modern Mobility ja Bercman Technologies kaasasid kokku 322 tuhat eurot tootearenduseks

Modern Mobility ja Bercman Technologies kaasasid kokku 322 tuhat eurot tootearenduseks

Modern Mobility OÜ on Eesti iduettevõte, mis arendab nutikaid lahendusi transpordisektoris. Bercman Technologies AS tegeleb samuti nutika linna ja transpordilahenduste arendamisega. Kaks ettevõtet teevad tihedat koostööd ning otsisid võimalusi, kaasamaks rahastust enda teenuste edasiarendamiseks.

Modern Mobility OÜ ja Bercman Technologies AS eesmärgiks oli kahe aasta jooksul välja arendada nõudluspõhine mobiilsuse platvorm, mis parandab ühistranspordi ja teenuste kättesaadavuse võimet linnaäärsetele ja hajaasustatud piirkondadele ning mobiilsuse platvormi toetav nutikas bussipeatus.

Nõudluspõhise mobiilsuse platvorm ja nutikas bussipeatus on mõlemad positiivse keskkonnamõjuga tooted, millest lähtuvalt analüüsiti võimalusi taotlemaks rahastust Eesti – Norra koostööprogrammist Green ICT, tööstuse ja rohetehnoloogiate voorust. Vooru eesmärgiks on Eesti ja Norra innovatsioonialase ärikoostöö suurendamine ning ettevõtete lisandväärtuse kasv ressursisäästu edendavate projektide abil.

Taotlemise võimalikkust analüüsides pöörduti Haap Consultingu poole. Haap Consultingu abiga analüüsiti ettevõtete võimalust toetuse kaasamisel Green ICT voorust ja võeti otsus vastu minna taotlema.

Haap Consulting aitas taotlejatel teha järgmist:

  • Koostada taotlemiseks vajalikud analüüsid – finantsanalüüs, rohemõju analüüs, turu- ja konkurentsianalüüs.
  • Koostada Green ICT nõuetele vastav projektiplaan.
  • Abistada taotlejaid suhtluses EASiga ning viia EASi tagasisidest lähtuvalt sisse ka parandusi esitatud taotlusesse.
  • Koostada lõplikult taotlusdokumendid ja valmistada taotlus ette esitamiseks EASile.

Haap Consultingu abiga õnnestus Modern Mobility OÜ-l ja Bercman Technologies ASil saada EASilt positiivne rahastusotsus ning toetussumma kahe aasta peale oli kokku 322 tuhat eurot. Toetussumma võimaldab ettevõtetel enda ressursisäästlikke tooteid ja teenuseid edasi arendada. Modern Mobility OÜ vastutada projektis on tarkvaraline pool ning Bercman Technologies AS-il riistvara.

Meil oli väga hea meel mõlema ettevõttega koostööd teha ja meil on väga hea meel, et toetuse abil on võimalik ettevõtetel kaks aastat jätkata enda tootearendusega.

Kui soovid abi rahastustaotluse koostamisel Green ICT või muude rahastusvooru, võta meiega julgelt ühendust aadressil info@haap.ee või helista +372 51966196.

#rahastustaotlused #eestikeeles #GreenICT #Norwaygrants #Norwaygrantsgreenict

Sarnased postitused