Insuldi raviteekonna kompetentside kaardistus

Insuldi raviteekonna kompetentside kaardistus

Tegime koostööd rahvusvahelise organisatsiooniga International Foundation for Integrated Care, kes viis 2021. aasta septembrini Euroopa Komisjoni tellimusel läbi suuremahulist uuringuprojekti raviteekondade sidususest. IFICu uurimistöö käigus on juba varasemalt erinevates Eesti haiglates algatatud insuldi pilootprojektid, mille ühe tulemusena kaasati näiteks insuldi raviteekonnal spetsialistidena insuldikoordinaatorid.

Meie panus uuringusse oli kaardistada kogu insuldijärgses ravis osalevate spetsialistide teadmised ja arusaamad sujuvast raviteekonnast, vastutusalad ning koostöö nii teiste spetsialistide kui patsiendi ja lähedastega. Sealhulgas oli eesmärgiks leida üles põhilised kitsaskohad, mis praegu takistavad insuldi üle elanud patsiendile võimalikult tõhusat ja terviklikku taastusravi ning rehabilitatsiooni pakkumist.

Viisime uuringu käigus läbi küsitluse erinevates Eesti haiglates ning intervjueerisime olulisemaid insuldijärgsel raviteekonnal osalevaid spetsialiste, nende seas neurolooge, tegevusterapeute, insuldiõdesid, psühholooge, sotsiaaltöötajaid ning perearste.

Uuringu tulemusena koostasime raporti, kus tõime esile nii insuldijärgse ravi ja rehabilitatsiooni tugevused Eestis kui ka puudused raviteekonna korralduses, millele tähelepanu pöörates võiksid insuldipatsiendid saada tulevikus sidusamat ja tulemuslikumat abi.

Sarnased postitused