Rahastustaotlused

Haapi visioon on olla Eesti ettevõtete eelistatuim partner rahastustaotluste ja äriplaanide koostamisel. Meie eesmärk ei ole teha palju, vaid hästi ning võtta töösse ainult need projektid, millesse meie meeskond usub. 

Täna kuuluvad meie klientide hulka nii suurettevõtted kui ka suure potentsiaaliga iduettevõtted ning oleme teostanud ca 100+ erineva suurusega projekti. Meie meeskond keskendub rahastustaotluste koostamisel peamiselt kahele valdkonnale: skaleeritavad, sektorit muutvad lahendused ja rohetehnholoogiad.  

Soovime koostada projekte, millel on positiivne mõju meid ümbritsevale maailmale ja mis haaraksid meie meeskonda samamoodi kui asutajaid. 

Reeglina on nii rahastustaotlused kui äriplaanid kirjutatud, pidades silmas konkreetset meedet, kust toetust taotleda. Näiteks saab toetust taotleda järgmistest meetmetest: LIFE programm, EIC Accelator, Innovatsioonifond, Green Deal, Keskkonna Investeeringute Keskuse erinevad meetmed, Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt koordineeritavad meetmed, Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetused (erinevate ministeeriumite kaudu), PRIA.

Lisaks kirjutame taotlusi EASi aktiivsetesse meetmetesse, näiteks rakendusuuringute programm, arendustoetus, loomemajandusetaristu ja tehnoloogilise võimekuse arendamise meede ja Eesti-Läti programm.

Kõikjale me rahastustaotlusi koostada ei suuda, sest igas valdkonnas pole võimalik samaaegselt tipptasemel teenust osutada. Nii on meil väljakujunenud rahvusvaheline partnerite võrgustik, katmaks meetmeid, milles õnnestumiseks on vaja kaasata kompetentsi juurde.  

Äriplaan võib muidugi olla koostatud ka erainvestoritele esitlemiseks, millisel juhul toetame oma kliente ka plaani presenteerimisel ja aitame leida töötavat lähenemist just konkreetse investori puhul.

Rahastustaotluste koostajana on meie eesmärk olla ettevõtetele usaldusväärne ja pikaajaline partner, kes aitab raha kaasata nii Eesti kui ka rahvusvahelistest meetmetest. Pakume klientidele paindlikku ja juhtumipõhist hinnastust ning oleme ainus Eesti konsultatsiooniettevõtte, kes on tasu alternatiivina nõus kaaluma omakapitali investeeringut. 

Loe varasemate tööde kohta siit.