Marleen Pedjasaar

Marleen Pedjasaar on sotsiaalteadlasena kogenud uuringute ja analüüside läbiviija. Osava arutelujuhina aitab ta fookusgruppide või individuaalintervjuude kaudu saada paremini aru, kuidas teie kliendid, sihtgrupp või koostööpartnerid mõtlevad. Marleeni tugevuseks on strateegiline mõtlemine ja kommunikatsioon. Konsultandina aitab ta strateegialoomes ja kommunikatsioonis küsida õigeid küsimusi ning luua tervikut, mis kõnetab kogu meeskonda. 

Võta Marleeniga ühendust aadressil marleen@haap.ee või helista 5515011

Karl Haljasmets

Karl Haljasmets on hariduselt politoloog ning töötanud muuhulgas ka ajakirjanikuna. Karl on varasemalt töötanud Baltikumi suurimas konsultatsiooniettevõttes Civitta, kirjutades äriplaane ja konsulteerides väga erinevaid kliente. Ta omab laia rahvusvahelist kontaktibaasi, kuna on osa oma haridusest omandanud nii USA-s, Saksamaal, Ungaris kui Hispaanias. 

Tänaseks on Karlil 7-aastane kogemus raha kaasamisel teadusuuringute ja tootearendusprojektide alal. Oma tausta tõttu on Karl spetsialiseerunud projektijuhtimisele ning infotehnoloogia ja uute tehnoloogiate väljatöötamisega seotud projektidele. 

Võta Karliga ühendust aadressil karl@haap.ee või helista 51966196

Ly Lõhmus

Ly Lõhmusel on magistrikraad Kenti ülikoolist sotsiaalantropoloogias. Oma lõputöö raames uuris ta lähemalt keskkonnakaitsjate keskkonnakriiside- ja tulevikunägemusi ning sarnasel teemal kirjutas ta ka oma bakalaureusetöö Tallinna Ülikoolis. Varasemalt on Ly töötanud SOS Lasteküla juures, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuses ja andnud koostöös Tallinna Ülikooliga välja raamatu mesindusest. Ly on kogenud antropoloog ja kvalitatiivsete uuringute läbiviija ning lööb kaasa kõigi sotsiaalse mõjuga projektide juures, keskendudes enim just keskkonnateemadele.

Võta Lyga ühendust ly@haap.ee  

Laura Kalda

Laura Kalda lemmikteemaks on ühiskondlik mõju. Selles valdkonnas on Laural ka varasem strateegilise nõustamise kogemus portfellijuhina Heateo Sihtasutusest. Lisaks on Laura töötanud haridusvaldkonna uuringute projektijuhina Statistikaametis ning projektijuhi ja nõunikuna Tartu Ülikoolis. 

Laura on käivitamisfaasis aidanud luua sisu ühiskondlike algatuste inkbaatorile NULA ning Heateo Haridusfondile ja toetanud rahvusvahelise tarkvaratehnika magistriõppe programmi käivitamist Tartu Ülikoolis. Laura on õppinud filosoofiat ja sotsioloogiat.

Võta Lauraga ühendust aadressil laura@haap.ee

Linda Tarto

Linda Tarto on lõpetanud Tartu Ülikooli bakalaureusekraadiga inglise filoloogias ning omandanud magistrikraadi inglise kirjanduse erialal Yorki ülikoolis Suurbritannias. Lisaks on ta vahetustudengina ennast täiendanud USAs ja kogenud tõlkija. 

Haapis on Linda erinevate projektide juures abiks kirjutamisel, tekstide tõlkimisel ja toimetamisel, samuti on Lindal tänu õpingutele tugev uurimis- ja analüüsioskus.

Võta Lindaga ühendust linda@haap.ee

Age Toomla

Age Toomlal on võrdleva poliitika magistrikraad Tartu Ülikoolist. Ta on töötanud nii vabaühendustes kui riigiasutustes ning on kogenud poliitikate, strateegiate ja programmide arendamises kui koostööprojektide juhtimisel. Ta usub, et paremad teadmised on oluliseks eelduseks targemate otsuste tegemisel.

Age töötab Haapis konsultandina ja viib ellu mitmesuguseid uuringuprojekte.

Võta Agega ühendust age@haap.ee

Maarja Roon

Maarja Roon on omandanud riigiteaduste bakalaureusekraadi Tartu Ülikoolis ning Aasia ühiskonna ja poliitika magistrikraadi Tallinna Ülikoolis. Ta on olnud vahetusüliõpilane USAs ja õppinud korea keelt Lõuna-Koreas, Seouli Riikliku Ülikooli keelteinstituudis. Samuti on tal töökogemus ajakirjaniku ja toimetajana. Maarja tugevuseks on lai silmaring ja süvenemisoskus.
 
Haapis kirjutab Maarja rahastustaotlusi ja aitab kaasa analüütikuna suuremates uuringuprojektides. 
 
Võta Maarjaga ühendust maarja@haap.ee 
 

Merle Purre

Merle Purrel on Tartu Ülikooli magistrikraad semiootikas ja kultuuriteoorias ning käsil doktoriõpe sotsioloogias. Erilise hoolega kõnetavad teda terviseteemad ning alates magistriõpingutest on ta kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete uurimismeetodite abil analüüsinud vaimset tervist puudutavaid hoiakuid ja abi otsimist. Varasemalt on ta tegutsenud nii koolitaja, ühiskonnauurija kui ka noorteorganisatsiooni eestvedajana.

Haapis töötab Merle analüütiku ja projektijuhina, viies ellu mitmesuguseid uuringuid.
 
Võta Merlega ühendust merle@haap.ee