Uuringud ja analüüsid

Oma hariduselt on valdav osa Haapi meeskonnast sotsiaalteadlased. Sotsiaalteaduseid õppinuna usume, et analüüside ja uuringute kaudu on võimalik parandada ühiskonna toimemehhanisme, sest mida rohkem me teame, seda paremaid otsuseid on võimalik ka valitsemises teha. Sellest lähtuvalt viime suuremaid analüüse ja uuringuid läbi peamiselt avalikule sektorile, kuid meil on kliente ka erasektoris. 

Kombineerime erinevaid meetodeid küsitlustest põhjalike kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete uuringuteni. Valime sobivad uurimisküsimused, kaasame vajalikud eksperdid, valime küsimustele vastamiseks sobiva metoodika ning oleme vajadusel kogu protsessis projektijuhiks.

Tahame, et meie tehtud tööl oleks selge mõju ja nii eelistame rakenduslikku lähenemist, kus teostatud analüüsides ja uuringutes on oluline osa konkreetsetel soovitustel, kuidas oleks võimalik olemasolevat olukorda parandada. 

Ühe teenusena koostame lisaks mõjuanalüüse ja finantsanalüüse. Aitame hinnata ettevõtte või asutuse tegevuste mõju sihtrühmale ning sellest lähtuvalt tegevusi korrigeerida, et soovitud tulemuste suunas tõhusamalt liikuda. Finantsanalüüsi kaudu saab hinnata projekti tasuvust ja elujõulisust – finantsanalüüsid on oluline osa ka rahastustaotlustest. Professionaalne konsultant aitab neutraalse osapoolena hinnata plaani realistlikkust ning veenda selles ka potentsiaalseid rahastajaid.

Loe varasemate tööde kohta siit.