Avaneb KIKi meede „Ettevõtte ressursitõhusus“

Viimase aasta jooksul on märkimisväärselt suurenenud elektri-, gaasi- ja küttehinnad, mis on mitmeid ettevõtjaid pannud üha enam mõtlema ressursitõhususele ja võimalikele kokkuhoiukohtadele. Tihti küsivad ettevõtjad– „Kuidas saaksime ettevõtte püsikuludelt kokku hoida ja millised võiksid olla just meile sobivad ressursitõhusad lahendused?“

Kui Teie ettevõttel puudub täpsem ülevaade enda ressursitõhususest, siis KIKi meetme näol „Ettevõtte ressursitõhususon hea võimalus läbi viia ressursiaudit. Ressursiauditi tulemusel on võimalik välja selgitada võimalikud lahendused, mis aitavad kaasa ettevõtte ressursitõhususe parandamisele. 

Ressursiauditi toetusvoor avaneb 21. märtsil 2022 ning kogu taotlusprotsess on alljärgnev.

1)    Toetus ressursiauditi läbiviimiseks, millega soovitakse tõsta ettevõtte teadlikkust oma ressursikasutuset ning luua eeldused selle tõhusamaks muutmiseks. Detailne ressursikasutuse audit on eelduseks investeeringu toetuse taotlemiseks.2)    Peale auditite vooru avatakse esmalt suurprojektide vool, millele jägneb väikeprojektide voor. Voorudega soovitakse suurendada ressursitootlikust ettevõtetes innovaatiliste tehnoloogiate ja lahenduste kasutuselevõtu kaudu.

Haap Consultingu meeskond aitab leida ettevõtted, kes teostavad ressursiauditi ning meie meeskond on ka kogu auditi koostamise protsessi kaasatud – see on vajalik selleks, et tagada hilisem kiire taotluse esitamine suurprojektide vooru. Haap Consulting aitab kindlustada ressursiauditite ja hiliemate taotluste andmete vastavuse, mis on siiani olnud üks taotlusprotsessi suuremaid vigu.

Toetuse osakaal on 50%i ressursiauditi maksumusest.

Paljudel ettevõtetel on juba varasemast ülevaatlik ressursiaudit olemas, kuid investeeringu toetuse jaoks tuleb seda uuendada ja viia läbi detailne audit. Haap Consultingul on olemas partnerettevõtted, kes abistavad ressursiauditite läbiviimisega. Tänu sellele on kliendil võimalik kõik taotlemisega seotud tegevused teha läbi meie. 

Võimalikud ressursiauditi etapid on järgnevad:

Auditi järel aitab Haap Consulting väike- ja suurprojektide taotlusvoorudes teha järgmist:

  • koostada rahastustaotlusi väike- või suurprojektide taotlusvooru;
  • koostada projektide finants- ja ressursikasutuse analüüs;
  • koostada suurprojektide taotlusvooru ettevõtte äriplaan;
  • koostada mõlema projekti seireplaan;
  • koostada vajalikud projektide lisad;
  • abistada ettevõtteid projekti perioodil suhtluses Keskkonnainvesteeringute Keskusega ning viia sisse taotlusdokumentidesse vajalikud parandused.

 

Varasemalt aitas Haap Consulting sama meetme raames kaasata AS A. Le Coqil väikeprojektide taotlusvoorust 106 785 EUR oma projektile nimega „Katlamaja suitsugaase kondenseeriva ökonomaiseri paigaldus“. Samuti oli ettevõtte edukas suurprojektide taotlusvoorus, kus AS A. Le Coqi projektile „Õlletööstuse heitveesüsteem reovee tekke vähendamiseks ja biogaasi tootmiseks“ oli Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus 1 135 261 EUR. Loe lähemalt SIIT.

Karl Haljasmets

Kui vajad abi rahastustaotluste koostamisel Keskkonnainvesteeringute Keskuse või teiste rahastajate poolt avatud voorudesse, võta meiega ühendust aadressil info@haap.ee või 51966196.