Turundustegevuste ning mööbli hankimine Kalevipoja muuseumile

Turundustegevuste ning mööbli hankimine Kalevipoja muuseumile

Kalevipoja muuseum on Haap Consultingu vana klient, kellel oleme eelnevalt abiks olnud hangete läbiviimisel. Kalevipoja muuseumi avamisel palus SA Kalevipoja Koda Haap Consultingu abi kahe hanke läbiviimisel:

  1. Avatud hankemenetlusega hange muuseumi eritellimus- ja büroomööbli ostuks.
  2. Lihthange turundus- ja kommunikatsiooniplaani väljatöötamiseks ja elluviimiseks.

Haap Consulting aitas Kalevipoja muuseumil hanke korraldamisel teha järgmist:

  • Koostada hanke alusdokumentatsioon.
  • Valmistada ette hanked eelkontrolliks Riigi Tugiteenuste Keskusele.
  • Viia läbi pakkujate vastavaks tunnistamine ning eduka pakkuja valimine koos kvalifitseerimisprotsessiga.
  • Vastutada suhtluse eest riigihangete registris.
  • Teavitada pakkujaid tehtud otsustest.

Eritellimus- ja büroomööbli hankel oli kaks osa, kus pakkujatel oli võimalik pakkumused teha eraldi eritellimus- ja büroomööbli osale. Kuna ühele hanke osale ei tulnud vastavaks tunnistatud pakkumisi, aitas Haap Consulting viia läbi väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse, võimaldamaks Kalevipoja muuseumi avamine vastavalt seatud ajakavale.

Haap Consultingu abiga jõudis Kalevipoja muuseum lepinguni turundustegevuste osutamises ning samuti ka eritellimus- ja büroomööbli hankimiseks. Täna toimub lepingute täitmine, mis loob ka eeldused muuseumi avamiseks suve lõpus.

Haap Consultingu meeskonnal oli suur rõõm Kalevipoja muuseumit riighangete korraldamises aidata ja soovib muuseumile edu uue hooaja ettevalmistamisel.

Kui soovid ka ise abi riigihangete korraldamises, kirjuta meile kas info@haap.ee või helista +372 51 966 196.

Sarnased postitused